Hình ảnh thi công tại Nhà máy Inshin Tech Việt Nam - Lô 5, Khu CN Tràng Duệ, Huyện An Dương

Quay về trang chủ