Liên hệ

  • Add: 3 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • MST: 0200951725 cấp ngày 03/08/2009
  • Hotline: 0901.586114- VP: 0225.2638155
  • Fax: 
  • Email: hkdjsc@gmail.com 
  • Website: www.hkdjsc.com.vn
Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: