Công ty cổ phần Xây dựng thương mại HKD

Sô 3-Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng. Hotline: 0901.586114 - VP: 0225.2638155

Chi tiết

Giới thiệu công ty HKD

Công ty HKD Hải Phòng

PCCC HKD Hải Phòng

0901586114

Nguyễn Duy Hải