Hình ảnh thi công tại công ty TNHH Best Eng Vina, Chi nhánh khu CN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng

Thi công hệ thống PCCC tại KCN

Hình ảnh thi công tại công ty TNHH Best Eng Vina, Chi nhánh khu CN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng 

 

Thi công hệ thống PCCC tại KCN Hải Phòng

Hình ảnh thi công tại công ty TNHH Best Eng Vina, Chi nhánh khu CN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng 

Quay về trang chủ