Hình ảnh thi công tại Nhà máy Inshin Tech Việt Nam - Lô 5, Khu CN Tràng Duệ, Huyện An Dương

Lắp đặt hệ thống PCCC tại KCN Hải Phòng

Lắp đặt hệ thống pccc tại KCN tràng duệ

Lắp đặt PCCC tại KCN Tràng Duệ

 

Lắp đặt hệ thống PCCC tại KCN Tràng Duệ

Quay về trang chủ