Tư vấn thiết kế kiểm định PCCC

  Tư vấn thiết kế kiểm định PCCC

      Căn cứ khoản 5, điều 39 Nghị định số:35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ về “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy”: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an”.

         Căn cứ mục XX Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về “ Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy”:

1. Nội dung kiểm định

a) Kiểm định chủng loại, phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
b) Kiểm định các thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

2. Phương thức kiểm định

a) Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
b) Kiểm tra chủng loại, mẫu mã;
c) Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định không quá 5% số lượng phương tiện cần kiểm định, nhưng không ít hơn 10 mẫu; trường hợp số lượng phương tiện cần kiểm định dưới 10 thì kiểm định toàn bộ;
d) Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20 Phụ lục 1 Thông tư này.
e) cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo mẫu PC21 Phụ lục 1 hoặc dán tem, đóng dấu kiểm định theo mẫu PC22 phụ lục 1 Thông tư này.

3. Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

a) Hồ sơ đề nghị kiểm định gồm:
– Đơn (hoặc công văn) đề nghị kiểm định của chủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC23 Phụ lục 1, Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;
– Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
– Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền ( nếu có)
– Chứng nhận xuất xứ của phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.
b) Chủ phương tiện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

4. Thẩm quyền kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy – Bộ Công an và các đơn vị khác có chức năng kiểm định./

 

Hotline: Mr Hải  0914.811976 – 0901.586114    

Email: hkdjsc@gmail.com

Website: hkdjsc.com.vnpccchaiphong.vnpccchaiphong.compccchaiphong.net

 

 

Quay về trang chủ